Oppmerksomt nærvær (Mindfulness)

 

Oppmerksomt nærvær (Mindfulness) -

kan benyttes både av mennesker som har alvorlige problemer

og mennesker som jobber med å få et liv med vanlige problemer til å fungere.

 

Det oppmerksomme nærværet er en ferdighet,

                                             en universell menneskelig kapasitet

                                    som best kan beskrives som en måte 'å være på'

                                                Og handler dypest sett om relasjon      

                                                  som dyrker medfølelse og omsorg.          

    

Oppmerksomt nærvær kan også oppfattes som en psykologisk prosess,

eller som resultatet av en psykologisk prosess og

som en psykoterapeutisk teknikk. 

Oppmerksomt nærvær kan benyttes som et redskap

som gjør det lettere å styre seg selv og dermed sitt liv og 

å forstå reaksjonene sine og

dermed være i stand til å gjøre kloke valg.

 

                 Begrepet oppmerksomt nærvær brukes også for å beskrive våkenhet i nuet.

                 Og å holde oppmerksomheten bevisst fokusert på den aktuelle virkeligheten.

Å være årvåken, oppmerksom nærværende

i forhold til det som  er  her og nå,

kan handle om å leve mer bevisst

både med hensyn til tanker, følelser, fysiske sanseinntrykk

og intuitiv informasjon.