Terapeutiske metoder


De terapeutiske metoder er eklektiske, integrerende 

og pragmatiske med vekt på praktiske 

vitenskapelig baserte tilnærminger.


Psykoterapeutiske metoder og teknikker er verktøy

 du selv kan gjøre bruk av. 


De er hjelpemidler til utforskning av problemer, 

tanker, følelser og løsningsstrategier.