Psykologen


Heidi er klinisk psykolog.


Hun er utdannet:

 

- Cand.psychol ved universitetet i Trondheim (NTNU)


  - Cand.polit ved universitetet i Oslo (UiO)    


- Lærer ved Steiner Høgskolen i Oslo


m.m.


----------------


Hun er spesialist i kognitiv terapi, 

med utdanning ved Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi, 


og er medlem av:

Norsk Forening for Kognitiv Terapi,  

Norsk Forening for Oppmerksomt nærvær - Mindfulness (NFON) 

Norsk forening for Klinisk Evidensbasert Hypnose (NFKEH)  


-----------

Utdanning som psykolog består bl.a. i

en teoretisk forståelse av menneskelige problemer og utvikling,

diagnostisering og terapi med pasienter

under veiledning av erfarne psykologer

ved praksis med barn og voksne med ulike problemer

på poliklinikker, sykehus o.l.


Graden cand.psychol oppnås på grunnlag av 

avsluttende eksamen på profesjonsstudiet i psykologi.

Dette studiet omfatter minst 6 år normert studietid


-----


Graden cand.polit. er den latinske betegnelsen 

på en samfunnsvitenskapelig embetseksamen av høyere grad. 

Studiet omfattet minst 6 år normert studietid. 

Den bygde på cand.mag.-graden med 

tillegg av hovedfagseksamen 

i et samfunnsvitenskapelig fag.

Graden eksisterer ikke lenger på universitetet..

Heidi Gaustad Hellvin