Kognitiv terapi

Kognitiv terapi


har et praktisk perspektiv

som er opptatt av

det fysiologiske og biologiske grunnlaget for

angstlidelser, depresjoner, psykoser

og andre psykiske lidelser.


Kognitiv terapi er opptatt av 

menneskets biokjemi.


Kognitiv terapi har inkorporert

psykodynamiske aspekter

som kunnskaper om barndom og oppvekst

for å forstå hvorfor

 vi tenker og handler som vi gjør NÅ.


I kognitiv terapi kan følelsesmessig stress forstås  

som resultat av innholdet i automatiske tanker, 

kjerneantagelser og våre grunnleggende overbevisninger.

Og det du tenker omkring følelsene dine.


Fordi våre emosjoner fører oss til å handle

 slik eller sånn

er følelser en viktig del i de terapeutiske samtalene.


Kognitiv terapi dekker idag hele spekteret 

innenfor psykiske lidelser og tilstander.


Flere retninger innen det kognitive feltet er utvidet 

og fokuserer på det oppmerksomme nærvær (Mindfulness), 

akseptering og tilstedeværende handlinger her og nå.


En sentral del av kognitiv behandling er trening i ferdigheter 

som vil hjelpe deg til å mestre dine livsproblemer.


En rekke ferdigheter kan være relevante, 

avhengig av den enkeltes behov. 

Et viktig ferdighetsområde er oppmerksomhet.


Kognitiv behandling er en aktiv terapiform 

der pasienten selv må bidra mye til sin egen bedringsprosess.


Kognitiv tilnærming har en naturlig plass i arbeidet 

med menneskers livslyst og styrke.