Kognitiv terapi


Kognitiv terapi er en helhetlig måte

å tenke og forstå 

et menneske og dets problemer på.


Kognitiv terapi

 dekker idag hele spekteret 

innenfor psykiske lidelser og tilstander,


og har inkorporert

psykodynamiske aspekter

som kunnskaper om barndom og oppvekst

for å forstå hvorfor

 vi tenker og handler som vi gjør NÅ.


Da våre emosjoner fører oss til å handle

er følelser en viktig del i de terapeutiske samtalene.


En sentral del av kognitiv behandling kan være trening i ferdigheter 

som vil hjelpe deg til å mestre dine livsproblemer.


En rekke ferdigheter kan være relevante, 

avhengig av den enkeltes behov. 

Et viktig ferdighetsområde er oppmerksomhet.


Flere retninger innen det kognitive feltet er utvidet 

og fokuserer på det oppmerksomme nærvær (Mindfulness), 

Kognitiv behandling er en aktiv terapiform 

der pasienten selv kan bidra  mye til sin egen bedring.


Kognitiv tilnærming har en naturlig plass i arbeidet 

med menneskers livslyst og styrke.